'Buro de Ville architecten
Diensten

Onze Diensten

Wij kunnen je ondersteunen op veel manieren. Waarde toevoegen aan je project of invulling geven aan je idee. De kern van onze dienstverlening ligt in de ontwerp-, vergunnings- en bouwvoorbereidingsfase. Daaromheen gaat er nog een wereld voor je open. Procedures, rapportages, onderzoeken, omgevingsgesprekken, ons team pakt het graag voor je op! 

Onze dienstverlening laat zich verdelen in een viertal categorieën.   

01
impressie_schets_totaalzicht.jpg

Initiatief

Door de dingen heen kijken, het grotere plaatje. Tijdens ons beroepsmatige- en privéleven zien en horen we veel om ons heen. We volgen actuele maatschappelijke en vakinhoudelijke ontwikkelingen en verbinden vraag en aanbod binnen ons netwerk wanneer de kans zich voordoet.

Onze verbeeldingskracht maakt de dingen zichtbaar nog voordat zij daadwerkelijk bestaan. Dat verweesde stuk land, rare plekje in het dorp of moeilijke locatie in de stad, we zien vaak een kans tot optimalisatie met het betrekken van de juiste mensen uit ons netwerk. We nemen zelf graag het initiatief of denken graag mee over de open vragen, het idee is hier. 

02
werkwijze-test-02.jpg

Ontwerp

Van het eerste globale idee tot de treffende invulling, het ontwerp is de basis van onze dienstverlening. Samen met onze opdrachtgevers gaan we graag op zoek naar het mooie samenspel tussen vorm, de ruimte en een plek. Programma's, technische en juridische randvoorwaarden worden tot architectuur, een plan voor een locatie en haar gebruikers. Natuurlijk ook met een budget. 

03
werkwijze-test-04.jpg

Bouwvoorbereiding

De kaders zijn gesteld, het ontwerp voor akkoord. Welkom in de wereld van bouwvoorbereiding. Regelgeving, constructie en veiligheid wordt voor de ontwerpen verder uitgewerkt tot de vergunningsaanvraag. Onze ervaren ingenieurs verzamelen de diverse rapportages en verwerken de informatie zodat de vergunning kan worden verleend. 

Ook gaan we in deze fase dieper in op de maakbaarheid, duurzaamheid en het detail. Zonder een juiste detaillering blijft geen ontwerp overeind, hoe kan het gebouw op een efficiënte en toekomstbestendige wijze worden gerealiseerd? Ten behoeve van een verantwoorde aanbesteding worden ook de diverse installaties, materialen en afwerkingen nader vastgelegd. We zijn nu klaar om samen met onze opdrachtgever de markt op te gaan. 

04
steiger-voorzijde-11689193.webp

Bouwbegeleiding

Nu de voorbereidingsfase is afgerond is het zaak het bouwproces goed in de steigers te zetten. Dit begint met een gestructureerde aanbesteding aan de hand van de juiste aanbestedingsdocumenten. Naast het tekenwerk en de diverse bijbehorende rapportages bestaan deze uit een werkomschrijving, stelpostenoverzicht en afwerkstaat. Het team van buro de ville kan het aanbestedingsproces van A tot Z bewaken en komen na onderhandeling tot de beste aanbieding voor het gewenste resultaat. De aannemer is bekend. 

In samenwerking met de aannemer kan de bouw verder worden ingevuld. Vanaf een goed voorbereide start van de bouw moeten er verschillende zaken nader worden ingevuld en kunnen er nog keuzes worden verfijnd. De bouw is een dynamische wereld waarin beschikbaarheid en levertijden van arbeid en materialen soms aanleiding geeft het maakproces aan te passen. Wij voelen ons thuis in deze dynamiek en controleren voor onze opdrachtgevers deze fase door inspecties op het werk, overleg met de aannemer, verslaglegging en oplevering.  Het project is klaar!