'Buro de Ville architecten
Kantoren

Kantoren Tilburg

In het hart van de binnenstad van Tilburg heeft buro de ville | architecten van hier een klant mogen begeleiden in de lange termijn huisvestingsstrategie. Een onstuimig groeiend e-marketing en webshop dienstverlener wilde onderzoeken of op de bestaande locatie, twee (rijks)monumentale panden en onderliggende percelen op de hoek Willem II straat – Tuinstraat, kan worden doorgegroeid tot een omvang van 80-90 werknemers. We hebben hiervoor een concept ontwikkeld waarbij de beide panden zijn ontdaan van niet-historisch waardevolle aan- en uitbouwen, de percelen zijn herverdeeld, en nieuwe uitbreidingen zijn gerealiseerd ter realisatie van een stedelijk hof. 

Projectlocatie: Tilburg | Opdrachtgever: Onze Holding BV | Aannemer: Hawee Bouw | Fotografie: Joris Hoogstede

De uitdaging van de opgave was gelegen in de planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan, de beschermde monumentstatus en de aanwezigheid van een monumentale Japanse Esdoorn op het binnenterrein. Dit bovenop de toch al complexe binnenstedelijke context. Met het door ons ontwikkeld concept zijn we via bouwhistorische beschrijvingen, boom effectanalyse en natuurlijk onze ontwerpvaardigheden gekomen tot realisatie van een nieuwe bijeenkomstruimte uitgevoerd als spiegelende serre en een nieuwe kantoorvleugel ingericht als inspirerende kantoortuin. Als coördinerende/trekkende partij hebben we alle betrokken (ambtelijke) instanties op redelijk korte termijn enthousiast gekregen voor het concept, alle benodigde vergunningen aangevraagd en vervolgens de klant begeleid in de realisatie van het gebouw. 

Wij zijn er voor jou

We nemen graag de tijd voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek over de mogelijkheden.

Contact