'Buro de Ville architecten
Woongebouw Spoorlaan

Woongebouw Spoorlaan Tilburg

Appartementencomplex met 35 sociale huurappartementen aan Spoorlaan 4-6 in Tilburg. Wat begon als een hoofdpijndossier voor een particulier belegger is geëindigd in een fijne beschutte woonplek voor starters in de binnenstad. Een vervallen voormalig garageterrein van een autoverhuurbedrijf is gesaneerd en vervolgens getransformeerd. Gelegen aan een verhoogde Spoorlijn én de drukke oostelijke hoofdtoegang van de binnenstad was dit een complexe opgave ivm een zeer hoge geluidsbelasting. Ook de stedenbouwkundige inpassing tussen enerzijds deze grootstedelijkheid en de bestaande kleinschalige woningen verdiende alle aandacht. 

Projectlocatie: Tilburg | Aannemer: Hazenberg TBI | Ontwikkelaar: PPO | Fotografie: Joris Hoogstede

Voor initiatiefnemer heeft buro de ville | architecten van hier met plezier het programma geformuleerd en dit, na veel intensief overleg met de gemeente Tilburg, verder geoptimaliseerd.  

De bereikbaarheid, het parkeren en de diverse verkeersstromen zijn uitgewerkt tussen de Spoorlaan en het achtergelegen Pelgrimspad. Het gebouwconcept werkt als scherm tussen de harde buitenkant en het beschutte binnengebied waar parkeren, bergingen, toegangen en buitenruimte verder zijn uitgewerkt. De gesloten dove gevel aan de Spoorlaan beschermt tegen het geluid van goederentreinen en duizenden auto's per etmaal, aan de zuidgeoriënteerde binnenzijde zorgen de gecombineerde galerijen en buitenruimtes voor sociale cohesie die past bij de doelgroep van starters en jonge bewoners.  

Als architectuurconcept is gekozen voor een rigide baksteenstructuur met een zorgvuldige geleding zodat aansluiting wordt gevonden bij de verschillende schaalniveau's van de bestaande stedelijke context. 

Wij zijn er voor jou

We nemen graag de tijd voor een vrijblijvend persoonlijk gesprek over de mogelijkheden.

Contact